Innholdsfortegnelse

Noen funksjoner

 – Opplastet media tilpasses automatisk
– Støtter de fleste formater bla Powerpoint, excel , PDF, Youtube.
– Støtter applikasjoner PowerBI, Putler, Trello, Zenkit, Xero CNN nyheter, Instagram, twitter, Qube, kalender ++ Det er også mulig å lage egne applikasjoner.
– Nyhets ticker (Rullende tekst)
– Spillelister med drag&drop

– Layout for å dele inn skjerm med flere typer innhold.
– Kalender som styrer når innhold skal vises
– Man kan se fra portalen hva som vises på skjermene.
– Innhold fortsetter å spille selv om nettet faller ut.
– Playere kan man velge å installere selv, eller kjøpe de ferdig installer.
– Man kan bruke eksisterende skjermer. Vi anbefaler 16/7 eller 24/7 skjermer.
– Skjermene kan styres fra nettsiden, og via kalender.
– Automatiske spillelister via droppbox mappe.
– Mulighet for skjermvegg med forskjellige typer skjermer (liggende og stående med forskjellige størrelser i kombinasjon)

Kom i gang

Når du har mottatt spilleren, kobler du den til en skjerm med HDMI og kablet nettverk.
Den vil bruke litt tid på å starte opp og sjekke om det er kommet oppdateringer. Når den er ferdig å starte, kommer det en registreringskode på skjermen.

Gå til Digitalskilting.com og logg inn med epost og passord. Her velger du skjermer og legg til ny. Velg et fornuftig navn på skjermen, og tast inn registreringskoden.
Det vil gå noen sekunder, og din skjerm er nå klar til å motta informasjon.

Koble den på trådløst nett.

Under fanen skjermer velger du skjermen du ønsker å koble på trådløst nett. Velg Nettverk, og aktiver trådløst nett. Skriv inn SSID og passord for det trådløse nettverket. Velg lagre, og send til spillere. Det vil nå stå konfigurerer på skjermen til den har koblet seg opp på det trådløse nettverket. Du kan skjekke om den har klart å koble seg på i fanen status på den aktuelle skjermen.

Valg av innhold

Rett under registreringskoden, finner du kalender for avspilling. Her kan du legge inn en av de forhånsdefinerte kalenderene, eller du kan lage din egen. Kalenderen definerer når innhold skal vises på skjermen. Standard innhold blir valgt når det ikke er noe i kalenderen. Her kan man oså velge at skjermen skal slåes av når det ikke er noe i kalender.

Last opp innhold

Under fanen media kan du laste opp innhold. Dette kan være filmer, bilder lyd, dokumenter og websider. Etter de er lastet opp, vil de bli tilgjengelig for å legges inn i en spilleliste, opsett, kalender eller direkte på en skjerm som et statisk medie.

Widget

Under widget kan man importere små programsnutter for å hente vær, nyheter, online bilder ++. Det er også mulig lage sine egene widgeter basert på html programmering.

Eksempel:
Legge til en RSS.

Under fanen widgets velger du legg til en widget. Velg ticker for en rullende stripe med tekst. Gi den et fornuftig navn og gjerne en beskrivelse for å lett kunne skille de fra hverandre ved en senere anledning. Trykk på ruten tekst å vise, velg RSS og lim inn en url eksempelvis https://www.nrk.no/toppsaker.rss . Trykk på ok og lagre. Nå vil RSS være tilgjengelig for å legge inn i ett opsett. Fra og til kan man legge inn når widgeten skal være synlig og når den skal slutte å vise. Dette er en grei funksjon for tidsbegrenset info, ekempelvis reklame kampanje eller viktige nyheter.

Spilleliste

Under fanen spilleliste kan man legge til media og widgeter i en spilleliste. Velg en eksisterende spilleliste ved å trykke på blyanten eller opprett en ny. Legg til innhold fra media til spillelisten ved drag&drop eller trykke piltasten på mediet.

Spillelisten kan også forhåndsvises på PC før den sendes til skjermene.

Droppbox

Det er også mulig å lage spilleliste fra en Dropbox mappe. Man kan da enkelt dra filer i en mappe lokalt på pc for å opprette en spilleliste.

Se hvordan det gjøres her

Oppsett

Del inn skjermen i flere kanaler. Under fanen oppsett, kan man dele opp skjermen i flere kanaler. Her kan man legge inn spilleliste i en ramme, klokke i en ann en og nyhetsticker i en tredje . Dette er helt skalerbart slik man ønsker og det finnes en del eksempel for å komme raskt i gang. Har man en skjermvegg med 4 skjermer og en player kan man enkelt dele bilde i 4 og igjen ha forskjellig innhold på 2, 3 eller 4 skjermer.

 

Feilsøking

Ingen av lysene lyser
Om det ikke lyser, sjekk at strømforsyningen er koblet til i begge ender, og at det er strøm i stikkontakten. Man kan eventuelt prøve med en ny strømforsyning.

Det røde lyset er på og det grønne er av
Om det grønne lyset ikke blinker som i videoen, kan det tyde på at det er skjedd noe med oppstartfilen. Det kan da være nødvendig å brenne minnekortet på nytt. Dette kan skje om strøm blir tatt av i oppstart 
Man kan de sende playeren tilbake til Digitalskilting AS for utbedring, eller følge 
denne manualen for å installere programvaren på nytt selv.

Rødt lys er på og grønt blinker.
Dette tyder på at playeren har startet og det burde vert bilde.
Log deg inn på Digitalskilting.com, velg skjermer og velg rediger på den aktuelle skjermen.
Om forhåndsvisningen er svart, er det noe feil i innstillingene. Om den forhånds viser et bilde, sjekk hdmi kabel og at skjerm er slått på og står på riktig hdmi inngang.