WiFi antenne for å øke rekkevidden

Er det dårlig deknink på det trådløse nettverket der du ønsker å plassere skjermen? Da kan det hjelpe med et eksternt WiFi kort.

Kategori: