Slik unngår du trengsel i lokaler og butikker

Besøkende ønsker ikke å utsette seg for trengsel, og som butikkeier, restauratør eller annen type arrangør har du behov for å skape en trygg og innbydende atmosfære mens du følger de stadig nye anbefalingene fra Folkehelseinstituttet. Ingen enkel balansegang, særlig ikke når man også har lønnsomheten sin å ta hensyn til, men la oss vise deg en smart og sikker måte å løse dette på uten mange vektere og sikkerhetspersonell.

Sosial distansering og besøksrestriksjoner blir utfordrende å opprettholde også fra et kontrollperspektiv. Som besøkende tenker man kanskje ikke på at det mangler alternative måter å holde kontrollstyr på antall personer i et lokale. Hvis det nå er 8 eller 50 eller en annen grense som gjelder, har det ikke vært noen andre muligheter enn å overvåke dette manuelt ved å leie inn vakter eller bruke egne ansatte. Siden dette er både dyrt og også øker trengselen, kan vi anta at en digital besøksteller ville være å foretrekke.

Man skal føle seg velkommen

Man ønsker jo ikke at besøkende skal føle at de står overfor tollinspektøren på flyplassen med en flaske for mye i bagasjen. Det må være innbydende og helst selvregulerende for ikke å bruke store personalressurser eller for ikke å være avskrekkende for besøkende. Det er dette vi ønsker å vise deg med en ny funksjonalitet. Med enkle midler og begrenset budsjett kan du kontrollere antall besøkende og kommunisere informasjonen på en slik måte at antall besøkende blir selvregulerende.

https://youtube.com/watch?v=NCV7fjN1HuQ%3Frel%3D0

Folketellingen 2020 gjennomføres digitalt

Takket være en spesialutviklet programvare kan en videoopptaker i stedet brukes som kommunikasjonssentral for besøksdata. Når den brukes sammen med et kamera til å telle personer, får du et komplett system som ikke bares ivaretar selve tellingen, men som også kan kommunisere besøksdata til publikum på bildeskjermer i lokalet. Det er evnen til å kommunisere besøkskvoten og det aktuelle antallet besøkende i sann tid som gir den selvregulerende effekten. Litt som å få en kølapp, bare uten lapp.

Jevn flyt uten trengsel er noe alle ønsker

Uansett om det er myndighetsregulerte besøksgrenser eller ikke, vil besøkende i fremtiden ønske å vite hvor tettpakket det er før man velger å gå inn døren eller se statistikk via APP og hjemmeside og selv velge tider med minst trengsel. Dette er også i tråd med hvordan reiselivsnæringen ønsker det. Hvis man lykkes i å skape en jevn flyt uten trengsel, betyr det ikke bare en bedre kundeopplevelse, men også at belastningstopper i virksomheten reduseres og servicenivået kan holdes på et jevnt, høyt nivå. Så når den akutte pandemien er over, vil intelligent besøkshåndtering bli en merverdi for kunden og sørge for effektivitetsgevinster i virksomheten.

KB_trängsel_uppifrån_600.jpg

Tell bare mennesker

Det spesielle folketellingskameraet kan skille mennesker fra pakker, trucker og handlekurver, noe som gjør teknologien pålitelig. Via kameraets plassering i taket, blir det heller ikke iøynefallende, samtidig som en dørkarm eller takplate gir gode monteringsforutsetninger. Kameraets synsfelt påvirkes av monteringshøyden, så det kan hende du trenger flere kameraer som overlapper hverandres synsfelt hvis inngangen er bred.

KB_trängsel_varning_600.jpg

Utform budskapet til kundene

En sentral del og en forutsetning for at dette skal fungere i praksis er at man enkelt kan skape layouten for det som skal være synlig på skjermene for besøkende. Dette gjøres i programvaren til kommunikasjonssenteret (NVR) i samme grensesnitt som de andre innstillingene.

KB_trängsel_larm_800.jpg

Styr dører og andre systemer etter antall besøkende

Alarmporten på enheten kan programmeres til å varsle ved forskjellige besøkertall, som igjen kan kobles til tilgangskontrollsystemer eller kundekommunikasjon. En butikksjef kan overvåke og bli varslet på samme måte via app på mobil. På denne måten trenger man ikke å binde opp personal før lokalet nærmer seg besøkstaket, og ressursene kan brukes mer effektivt.

Koble til skjermer selv om avstanden er lang

Hvis man ikke når frem til kommunikasjonssentralen fra skjermene med vanlige kabler finnes nok av forlenging- og distribusjonsløsninger via fiberkabel eller nettverket som løser den saken.

KB_trängsel_ill_800_.jpg

Kommunikasjonssentralen blir en NVR der du setter inn en harddisk

Siden dette kommunikasjonssenteret i utgangspunktet er en NVR (Network Video Recorder), kan du bare supplere med en harddisk og noen overvåkingskameraer, så har du et komplett kameraovervåkingssystem. Dette gir systemet god fremtidig sikkerhet i tilfelle behovet endres, eller du kan slå to fluer i en smekk og kjøre begge funksjonene parallelt.

Kontakt oss hvis du vil diskutere hvordan du unngår trengsel i små og store lokaler på en moderne måte, og hvordan du formidler meldinger til skjermer via fiber, IP-nettverk eller trådløst.