Når man legger til nettsider, kan man lage eget script for å logge inn på en side som trenger brukernavn og passord.

type("""username_css_selector""", """my_username""")
type("""password_css_selector""", """my_password""")
runScript("""
document.querySelector("username_css_selector").dispatchEvent(new Event("change"))
document.querySelector("password_css_selector").dispatchEvent(new Event("change"))
""")
pause(1)
click("""login_button_css_selector""")

username_css_selector skal byttes ut med linken man får når man høyreklikker på brukernavnet og velger undersøk.
password_css_selector skal byttes ut med linken man får når man høyreklikker på passordet og velger undersøk.

login_button_css_selector skal byttes ut med linken man får når man høyreklikker på log inn boksen og velger undersøk.

Se eksempel video her: